Alice Fortes

Het Oude Westen krabbelt langzaam op

Het Oude Westen. Wie zijn of haar leven lief was, kon daar lange tijd beter niet komen. Er was veel overlast van drugsverslaafden, dealers, hangjongeren en criminelen. Nadat camera’s waren geplaatst en het befaamde Perron Nul naast het Centraal Station werd gesloten, verplaatste de criminaliteit zich deels naar andere delen van de stad. Het Oude Westen droeg echter nog lange tijd het predicaat ‘onveilig’. De zware tol van het verleden.

‘Het is hier een dorp binnen de stad. Iedereen kent iedereen’ 

Hoe anders is de actuele situatie. “Het opkopen van vijf overlastgevende kroegen vier jaar geleden, luidde het keerpunt in”, vertelt Alice Fortes, werkzaam bij De Alliantie West-Kruiskade. Deze beheerorganisatie voor de West-Kruiskade en directe omgeving steekt veel energie in het gebied. Met name de West-Kruiskade – de levensader van het Oude Westen – krijgt veel aandacht. En met resultaat. Fortes: “Onze investeringen betalen zich terug. Bewoners, ondernemers, bezoekers en toeristen vinden de West-Kruiskade steeds aantrekkelijker. Daar wil je zijn. De straat is bijna letterlijk herrezen uit de dood.”

Zo zijn er veel nieuwe ondernemers de wijk ingetrokken, is er weinig leegstand en wordt er volop gewerkt aan renovatie. En, heel belangrijk, de sfeer op de kade en in het Oude Westen zit er goed in. Dat merken we tijdens een wandeling door de wijk samen met Fortes. “Het Oude Westen is een dorp binnen de stad”, vertelt ze onderweg. “Iedereen kent hier iedereen.”

Hangjongeren

Is het dan allemaal pais en vree in het zo kleurrijke Oude Westen? Zeker niet. Denk aan overlastgevende hangjongeren. Al wordt ook daar hard aan gewerkt. Zo is er het project Werken aan de Kade, een initiatief vanuit de winkeliers zelf met als doel hangjongeren in contact te brengen met ondernemers en hen zo te helpen aan stageplekken. Dat bevordert de veiligheid op straat en biedt de jongeren perspectief. Erik Hoeflaak, namens Woonstad Rotterdam actief als programmamanager in de wijk, is bovendien van mening dat de hangjongeren ‘geen specifiek probleem van het Oude Westen zijn’. Hoeflaak is binnen de wijk verantwoordelijk voor de gebiedsvisie Binden en Verleiden, het uitvoeringsprogramma en voor de bewaking daarvan. “Ik zorg ervoor dat zaken niet in een la eindigen.”

Perspectief is key

“Een veel groter probleem is het geringe maatschappelijke perspectief dat veel jongeren hebben”, vervolgt Hoeflaak. “Al is ook dat probleem niet specifiek gebonden aan het Oude Westen. Dat zien we op veel plekken in veel steden. Door een gebrek aan perspectief lonkt het snelle criminele geld. Daarom juich ik het project Werken aan de Kade zo toe. Perspectief is key.”

Een belangrijk punt van zorg in het Oude Westen ligt volgens Hoeflaak achter de voordeur. “Bij meer mensen dan je denkt. In deze wijk wonen veel mensen die van dag tot dag leven, survivors. De crisis en alle overheidsbezuinigingen doen dat probleem geen goed. Mensen voor wie onze moderne samenleving iets te complex is en die ver achterblijven bij mensen die wel kansen zien. Die komen wij als corporatie veelvuldig tegen in deze wijk. Ook die mensen verdienen individuele ondersteuning. Ik hoop in ieder geval dat de verlichting van de crisis ook bij die mensen enige verlichting brengt.” 

Lees verder: https://gersrotterdam.nl/verhalen/stad/32/het-oude-westen-krabbelt-langzaam-op

tekst: Remco beeld: Randy