Alice Fortes

Alice wordt geïnterviewd over immaterieel erfgoed

Hoe om te gaan met immaterieel erfgoed in een superdiverse omgeving? Een verkennend onderzoek naar de situatie in Rotterdam

Inmiddels heeft het immaterieel erfgoed zich een vaste plek verworven op de West-Kruiskade, afgaand op het succes van de festivals en de vermelding in de Lonely Planet: authentieke winkels, betaalbare overheerlijke maaltijden en lekker wandelen.2 Goed voor het ondernemersklimaat, maar misschien ook op zichzelf waard om te behouden. Er werd een werkgroep gestart door o.a. Alice Fortes (Alliantie West-Kruiskade) en Guno Zwakke (Keti Koti), die het plan opvatte om de superdiversiteit van de West -Kruiskade voor te dragen voor de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.

Alice Fortes, die zich voor de Alliantie als een soort cultuurmakelaar tussen de verschillende partijen bewoog, vergelijkt de straat met Coronation Street: “Al die ondernemers, meestal eenpitters, hielpen elkaar. Ze letten even op elkaars winkel als dat nodig was. Steunden elkaar door bij elkaar te kopen, vooral de oudgedienden. Ondanks al die aparte culturen is er toch een soort onzichtbare lijn die ons verbindt: respect voor elkaar.” De feesten en evenementen….

Lees verder: https://www.immaterieelerfgoed.nl/image/2019/8/29/2019_08_26_onderzoeksrapport_immaterieel_erfgoed_in_een_superdiverse_omgeving.pdf